Navigácia

Sobota 25. 10. 2014

Ambasádor Masarykovej univerzity

Máte záujem dozvedieť sa novinky o štúdiu na Masarykovej univerzite v Brne? Oslovte Martina Chmolu z II.A, ktorý je ambasádorom univerzity na našej škole.

Vitajte na stránkach našej školy

Gymnázium Františka Švantnera v Novej Bani

Novinky

 • Poďakovanie

  Počas školského roka pripravujeme našim žiakom viaceré aktivity a podujatia preventívneho charakteru. Pri ich realizácii spolupracujeme s rôznymi organizáciami a inštitúciami. Touto cestou sa chceme poďakovať príslušníkovi Mestskej polície v Novej Bani Robertovi Müllerovi, s ktorým spolupracujeme už dlhodobo a v októbri sme v príme zorganizovali prednášku spojenú s besedou na tému Šikanovanie a v I.A na tému Šikanovanie a právne vedomie.

 • Afrika bez mýtov

  Naša škola sa zapojila do spolupráce a aktivít s občianskym združením Človek v ohrození niekoľkokrát. Výsledkom bola vždy spokojnosť, inšpirácia a množstvo metodických materiálov aplikovateľných nielen vo výchovno-vzdelávacom procese, ale i mimovyučovacej činnosti žiakov.

 • Európsky týždeň programovania

  V dňoch 11. až 17. októbra 2014 bude prebiehať Európsky týždeň programovania.

  Tisícky detí, rodičov, učiteľov, podnikateľov a politikov zo všetkých európskych krajín sa v tomto čase budú stretávať na verejných podujatiach či v triedach, aby diskutovali o význame digitálnych zručností, vyskúšali si základné programátorské postupy a pochopili, že programovanie je tiež dôležité.

 • Európsky deň jazykov

  26. septemberEurópsky deň jazykov, ktorý vyhlásila Rada Európy v roku 2001 počas Európskeho roka jazykov, si školy v členských krajinách každoročne pripomínajú prostredníctvom rôznorodých aktivít.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Františka Švantnera
  Bernolákova 9, 968 01 Nová Baňa
 • +421 45 6857092

Fotogaléria