Kontakt

 • Gymnázium Františka Švantnera
  Bernolákova 9, 968 01 Nová Baňa
 • +421 45 6857092, +421 948 995 094

Darcovský účet RZ pri GFŠ Nová Baňa

Svojím darom podporujete progresívne fungovanie školy, modernizáciu jej vnútorných i vonkajších priestorov, nákup školských pomôcok a skvalitňovanie vyučovacieho procesu.

Číslo účtu: SK3109000000000074345386

Variabilný symbol: 2022

ĎAKUJEME!

Streda 25. 5. 2022
Počet návštev: 5435717

Plánované aktivity

Vitajte na stránkach našej školy

Gymnázium Františka Švantnera v Novej Bani

Novinky

 • POCHVALA RIADITEĽKOU ŠKOLY

  Diana Valková – za výborný prospech počas osemročného štúdia, vzornú dochádzku a úspešnú reprezentáciu školy

  Ramona Valková – za výborný prospech počas osemročného štúdia, vzornú dochádzku a úspešnú reprezentáciu školy

  Martina Šabová – za výborný prospech počas osemročného štúdia a reprezentáciu školy

  Zuzana Valentovičová – za výborný prospech počas osemročného štúdia a reprezentáciu školy

  POCHVALA TRIEDNYM UČITEĽOM

  Helena Křápková – za výborný prospech

  Ema Medveďová – za výborný prospech a reprezentáciu školy

 • Vyhlásenie 2. kola prijímacích skúšok

  Riaditeľka Gymnázia Františka Švantnera oznamuje, že v rámci prebiehajúceho prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročného štúdia pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční 2. kolo prijímacích skúšok.

  Termín konania 2. kola prijímacích skúšok: 21. jún 2022 (utorok) o 8.00 hod. v budove školy.

  Počet voľných miest: 5.

  Termín doručenia prihlášok pre 2. kolo je do 13. júna 2022.

  Prihlášky je potrebné doručiť prostredníctvom edupage.org, osobne alebo poštou na adresu školy.

  Kritériá na prijatie sú zverejnené na stránke školy v časti Oznamy pre deviatakov.

 • ... a to v tom najlepšom slova zmysle hovoríme o Martinovi Bánskom, ktorý sa počas školského roka zapojil do fyzikálnej súťaže FYZKUS. Súťaž pozostávala z riešenia fyzikálnych príkladov, rébusov a z realizácie a vysvetlenia domácich experimentov z rôznych tém. K riešeniu úloh, ktoré boli nad rámec učiva, si náš vedátor z 3. A musel veľa naštudovať, overiť a konzultovať. Sledovali sme, ako sa posúva hore z kola na kolo stále vyššie a vyššie. Nakoniec vo výslednom hodnotení obsadil 4. miesto v kraji, čo je krásny výsledok.

 • 18. 5. 2022

  Aktualizovali sme modul Oznamy pre deviatakov

 • Do chemickej olympiády kategórie C sa v tomto školskom roku zapojili študenti Adam Bernát, Tomáš Jaďuď, Eva Žilková a Peter Papánek (1.A). V školskom kole sa stali úspešnými riešiteľmi a po výbere komisiou z nich postúpili do krajského kola E. Žilková a A. Bernát.

  Vo voľnom čase sme sa stretávali a venovali sa rozširovaniu a prehlbovaniu vedomostí s cieľom čo najlepšie sa pripraviť na súťaž. Hodiny prípravy, konzultácií a štúdia priniesli krásny výsledok. E . Žilková obsadila 2. miesto a A. Bernát bol úspešným riešiteľom CHO. Obaja študenti patria k usilovným a aktívnym študentom našej školy. Evka je nielen vynikajúca študentka, ale i skvelá recitátorka. Adam je zanietený chemik, triedny „doučovateľ“, ktorý si plní svoje ciele i v programe DofE.

 • Pasch Machts Möglich

  Naša "kulturweit" dobrovoľníčka Clara sa počas školského roka podrobne oboznámila s aktivitami a možnosťami, ktoré ponúkame našim žiakom vďaka projektu PASCH a spolupráci s Goetheho inštitútom. Sama už aj viaceré pripravovala a zorganizovala.

  Doplnila ich o ďalšie zaujímavé školské a mimoškolské aktivity a spracovala vo forme prezentácie, ktorú vám ponúkame (samozrejme, v nemeckom jazyku :).

 • Milí priatelia gymnázia, v týždni od 9.5. do 13.5. 2022 ponúkame širokej verejnosti, náhodným okoloidúcim či turistom možnosť nakuknúť do vonkajšieho areálu našej školy, posedieť si v našom parčíku pod altánkom a spolu s nami sa tešiť z toho, čo sa nám, prírode, ale aj vďaka pomoci našich priaznivcov a sponzorov podarilo.

  Tešíme sa na vás!

 • Konferencia o budúcnosti Európy

  Školstvo a vzdelávanie je jednou z dôležitých tém Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE). Cieľom projektu TASRFOE, ktorý realizuje Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) a je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci grantového programu Európskeho parlamentu v oblasti komunikácie, je priblížiť diskusie o týchto témach aj slovenskej verejnosti, predovšetkým študentom, ich pedagógom či rodičom.

  V rámci projektu TASR pripravila seriál diskusných televíznych relácií, ktoré sú voľne prístupné na internete. Ich hosťami boli poslanci Európskeho parlamentu, analytici a odborníci na politiku, vzdelanie, zdravotníctvo či samosprávu.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Františka Švantnera
  Bernolákova 9, 968 01 Nová Baňa
 • +421 45 6857092, +421 948 995 094

Fotogaléria