Kontakt

 • Gymnázium Františka Švantnera
  Bernolákova 9, 968 01 Nová Baňa
 • +421 45 6857092
Štvrtok 18. 7. 2019
Počet návštev: 4486939

Plánované aktivity

Vitajte na stránkach našej školy

Gymnázium Františka Švantnera v Novej Bani

Novinky

 • S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 80 rokov zomrel bývalý dlhoročný riaditeľ a profesor nášho gymnázia, p. PaedDr. Tomáš Vacval. Posledná rozlúčka s ním bude dňa 12. júla 2019 o 14:00 hodine v Dome smútku v Novej Bani. Česť jeho pamiatke!

 • A zazvonil zvonec...

  Na záver školského roka 2018/19 sme ocenili najlepších. Pochvalu riaditeľkou školy si prevzali: Hugo Bagala, Daniel Budinský, Katarína Ivanová, Alexandra Marková, Viktória Nemčeková, Sára Polnišerová, Lucia Rybárová (za výborný prospech a reprezentáciu školy) z triedy kvarta;

  Diana Valková, Ramona Valková (za výborný prospech a reprezentáciu školy), Zuzana Valentovičová (za výborný prospech, reprezentáciu školy a výbornú dochádzku) z 1.A;

  Martin Papánek (za reprezentáciu školy) zo septimy;

  Kristína Adamcová (za výborný prospech, vzornú dochádzku a svedomitú prípravu) z 3.A. Blahoželáme!

 • Poďakovanie a rozlúčka

  „Aby sme mohli ohodnotiť činnosti človeka, netreba sa naň pozerať pri veľkých udalostiach, ale pri každodennom živote.“ (Blaise Pascal)

  Školským rokom 2018/19 sa naplnilo a uzatvorilo pôsobenie PhDr. Márie Klimantovej v radoch nášho učiteľského kolektívu. Po 37 rokoch v školských službách, z toho 24 rokov ako vyučujúca slovenského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka v Gymnáziu Františka Švantnera, prichádza etapa zaslúženého odpočinku. Naša kolegyňa zodpovedne pripravovala žiakov na zvládnutie učiva v jednotlivých ročníkoch s úspešným zavŕšením na maturitnej skúške – v písomnej i ústnej časti. Venovala sa príprave žiakov na súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy a na jazykové olympiády. Vyučovanie slovenského jazyka dopĺňala o zážitkové exkurzie a návštevy divadelných predstavení a vyučovanie nemeckého jazyka o aktivity, ktoré boli súčasťou medzinárodného PASCH-projektu (najmä divadelné workshopy). Posledné roky viedla redakčný krúžok, ktorý pripravoval školský časopis Spod Gupne. Ako triedna učiteľka doviedla k maturite niekoľko tried, v rámci ktorých sa snažila skĺbiť rôznorodých mladých ľudí a vytvoriť z nich dobrý kolektív, formovať ich nielen po stránke vedomostnej, ale aj osobnostnej. Svoju energiu a pozitívne myslenie prenášala aj do zborovne, pomáhala pri organizovaní našich spoločných kultúrnych a spoločenských podujatí. Dr. Klimantovej ďakujeme za prácu v prospech našej školy a do ďalších rokov jej prajeme veľa zdravia a životného elánu.

 • Splav Hrona

  Našim študentom prinášame stále nové a nové zážitky. Splav po Hrone zorganizovali triedni učitelia kvarty a I.A M. Feldsam a R. Mádel v spolupráci s p. Mikuškom a Lodenicou pod orechmi.

  Za fotodokumentáciu ďakujeme p. Boldišovi!

 • Dobrovoľníci na MS v karate a kobudo

  V dňoch 19. - 23. 6. 2019 sme ako dobrovoľníci podporili Majstrovstvá sveta v karate a v kobudo v Bratislave. Dnes sme prevzali ocenenie za spoluprácu od Šk Karate NB, zastúpené p. Jánom Šálym.

  Ďakujeme!

 • Media Guru Course

  Ešte jedno obzretie - záverečné:

  Media Guru Course 2018-2019

 • Krásny školský výlet je za nami, leto môže začať...

  Koncom júna sme vyrazili na školský výlet do Monaka a Francúzska. Cieľom tejto dlhej cesty bolo spoznávanie krás a kultúry týchto končín Európy. Našou prvou zastávkou bolo malebné Monako so svojím kniežactvom, nádhernými parkami a záhradami či svetoznámym okruhom Grand Prix. Navštívili sme aj oceánografické múzeum, kde sme mali šancu vidieť korytnačky, žraloky, medúzy a mnoho ďalších morských živočíchov. Následne sme sa presunuli do Nice, kde sme sa prechádzali po promenáde, kúpali a hrali volejbal. Po raňajkách sme sa vydali do vnútrozemia, presnejšie do pútnického mestečka Lurdy. Tu sa nám veľmi páčilo, navštívili sme mnohé pamiatky, užili si malebné miesto, ktoré je jedným z najvyhľadávanejších pútnických centier. Stali sme sa súčasťou sviečkového sprievodu a bližšie sme spoznali príbeh pútničky Bernadety. Našou ďalšou zastávkou bolo Saint Tropez, kam sme dorazili v skorých ranných hodinách. Obzreli sme si policajnú stanicu, kde bol, mimochodom, natáčaný film Žandár zo Saint Tropez. Naším posledným cieľom bolo Cannes so svojimi nádhernými plážami, ktoré sme hneď chceli využiť. More bolo osviežujúce a večerná prechádzka po pláži ulahodila každému z nás. Navštívili sme ,,chodník slávnych ľudí“, kde sme hľadali odtlačky rúk známych filmových osobností .Čo dodať na záver? Aj keď sme si na začiatku nevedeli zvyknúť na „komfort" autobusu, stal sa naším dočasným domovom. Naučili sme sa aj veľa praktických vecí, napr. ako si zaliať sáčkovú polievku bez kanvice, kúpať sa v sprchovo

 • 24. 6. 2019

  Aktualizovali sme modul Sponzori školy

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Františka Švantnera
  Bernolákova 9, 968 01 Nová Baňa
 • +421 45 6857092

Fotogaléria