Register zmlúv, objednávok a faktúr


Gymnázium Františka Švantnera, Bernolákova 9, 968 01 Nová Baňa

Pri zverejňovaní zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr postupuje Gymnázium Františka Švantnera v Novej Bani naďalej v súlade s uvedeným zákonom v spojení so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Na základe Metodického pokynu č. 003/2011 MP BBSK k povinnému zverejňovaniu zmlúv, objednávok a faktúr v podmienkach od 1. novembra 2011 tieto sú zverejňované v Centrálnom registri zmlúv, objednávok a faktúr BBSK, ktorý nájdete:
https://crz.vucbb.sk/organizacia/00160725

PaedDr. Alojzia Štefková
riaditeľka školy


 
Gymnázium Františka Švantnera v Novej Bani v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja v súlade so zákonom č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňal zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v súlade s nariadením vlády SR č. 118/2011 Z. z., ktorým sa ustanovila hodnota objednávok a tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú, zverejňovalo zmluvy, faktúry a objednávky uzatvorené po 1. januári 2011 na svojom webovom sídle.


Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Popis S/bez DPH Dátum
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 14/2011 s DPH 15.11.2011
Zmluva náj.zmluva bufet 2011 3.str. s DPH 15.11.2011
Zmluva náj.zmuva bufet 2011 2.str. s DPH 15.11.2011
Zmluva náj.zmluva bufet 2011 1.str. s DPH 15.11.2011
Zmluva nájomná zmluva ZŠ sv.Alžbety 2.str. s DPH 17.10.2011
Zmluva nájomná zmluva ZŠ sv.Alžbety 1.str. s DPH 17.10.2011
Zmluva nájomná zmluva SOŠ 3. str. s DPH 17.10.2011
Zmluva nájomná zmluva SOŠ 2.str. s DPH 17.10.2011
Zmluva nájomná zmluva SOŠ 1.str. s DPH 17.10.2011
Zmluva zmluva strava 2.str. s DPH 17.10.2011
Zmluva zmluva strava 1.str. s DPH 17.10.2011
Zmluva nájomná zmluva kávomat 1.str. s DPH 29.09.2011
Zmluva nájomná zmluva kávomat 2.str. s DPH 29.09.2011
Zmluva nájomná zmluva kávomat 3.str. s DPH 29.09.2011
Zmluva Mandatna_zmluva s DPH 05.09.2011
Zmluva Zmluva_o_dielo s DPH 05.09.2011
Zmluva Kúpna zmluva č. 42011 5.strana s DPH 26.08.2011
Zmluva Kúpna zmluva č. 42011 4.strana s DPH 26.08.2011
Zmluva Kúpna zmluva č. 42011 3.strana s DPH 26.08.2011
Zmluva Kúpna zmluva č. 42011 2. strana s DPH 26.08.2011
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >> zobrazené záznamy: 1-20/111

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Františka Švantnera
    Bernolákova 9, 968 01 Nová Baňa
  • +421 45 6857092, +421905942616

Fotogaléria