• DOD online

  DOD online

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  mrzí nás, že vás nemôžeme privítať v našej škole, preto vám ponúkame oficiálne video

  GFŠ 2021 - DOD online.

  V prípade akýkoľvek otázok kontaktujte riaditeľku školy: 0905942616! Zároveň vás prosíme o zdieľanie nášho videa rodičom, priateľom, žiakom základných škôl! Vopred ďakujeme!

  Za spoluprácu ďakujeme mestu Nová Baňa a p. Matthiasovi Číkovi!

 • Dotazníkový prieskum pre nástup žiakov na prezenčné vyučovanie

  Dotazníkový prieskum pre nástup žiakov na prezenčné vyučovanie

  Vážení rodičia!

  Na základe požiadavky odboru školstva BBSK v súvislosti s obnovením prezenčného vyučovania na stredných školách Vás zdvorilo žiadame o vyplnenie dotazníkového prieskumu. 

  Mám záujem:

  1. o pokračovanie vzdelávania dištančnou formou

  2. o prezenčnú formu vzdelávania a zároveň súhlasím s pretestovaním na ochorenie COVID-19 žiaka a jedného zákonného zástupcu testovaného žiaka (prvé testovanie sa uskutoční v termíne od 22. do 24. 1 .2021).

  Dotazník je možné vyplniť po prihlásení cez edupage, týmto spôsobom to vieme ľahko a rýchlo vyhodnotiť. Keďže nás žiadajú o výsledok už zajtra, t.j. utorok 12. 1., možnosť hlasovať je obmedzená do 12.00.

  Ak sa nemôžete / neviete prihlásiť a hlasovať, oznámte svoje rozhodnutie do tohto termínu príslušenému triednemu učiteľovi. Ale uprednostnite, prosím, elektronické hlasovanie.

  Ďakujeme za spoluprácu!

 • Termín ukončenia klasifikačného obdobia v 1. polroku školského roka 2020/21

  Termín ukončenia klasifikačného obdobia v 1. polroku školského roka 2020/21

  Na základe prerokovania a odporúčania pedagogickej rady zo dňa 8.1.2021 vydávam nasledovné rozhodnutie:

  ukončenie 1. polroka školského roka 2020/2021 s riadnou klasifikáciou sa v našej škole uskutoční k 31. januáru 2021 pre všetkých žiakov.                               

  PaedDr. Renáta Juhásová, riaditeľka školy

 • Úvodné pokyny po skončení zimných prázdnin

  Úvodné pokyny po skončení zimných prázdnin

  Vážení rodičia, milí žiaci, 

  na základe pokynov z Odboru školstva BBSK vás chcem informovať, že testovanie žiakov, rodičov a zamestnancov škôl, ktoré bolo pôvodne plánované na 7. - 9. 1. 2021, sa neuskutoční.

  O ďalšom termíne testovania vás budeme včas informovať.

  Od 11. 1. 2021 pokračujeme v dištančnom vzdelávaní riadne podľa rozvrhu, verzia - online vyučovanie. Zároveň upozorňujeme, že v rozvrhu došlo k drobným úpravám na základe zmien v úväzkoch troch pedagógov. 

  Verím, že spoločne zvládneme nielen prvé dni opätovného dištančného vyučovania, ale aj náročné obdobie, ktoré práve prežívame. Držme si palce a buďme zodpovední!

  S pozdravom                                                   PaedDr. Renáta Juhásová, riaditeľka školy

 • Návrat detí do škôl v plánovanom termíne sa neuskutoční

  Návrat detí do škôl v plánovanom termíne sa neuskutoční

  Milí žiaci,

  na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa, žiaľ, v školských laviciach neuvidíme ani v pôvodne plánovanom termíne.  O ďalšom postupe budeme informovať v súlade s pokynmi ministerstva.

  Buďte zodpovední, trpezliví a najmä zdraví! Srdečne vás všetkých pozdravujem a želám aj napriek ťažkej situácii šťastný nový rok a nádej do najbližších dní!     PaedDr. Renáta Juhásová, riaditeľka školy

  Všetky ďalšie informácie nájdete https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame.../

 • ĎAKUJEME za spoluprácu v roku 2020!

 • Zvoní, hurá na prázdniny a zaslúžený oddych...

  Zvoní, hurá na prázdniny a zaslúžený oddych...

  Vážení zamestnanci školy, vážení rodičia, milí žiaci,

  pomaly sa končí náročný rok 2020, rok plný turbulencií, obavy z možnej nákazy, neistoty, ale aj rok plný nových výziev, situácií a možností, s ktorými sa každý z nás pasoval najlepšie, ako vedel. Napriek všetkému zlému, čo odchádzajúci rok priniesol a v rámci ktorého sa skloňovalo predovšetkým slovo „korona“, to bol rok, ktorý nám ukázal, čo dokážeme, čo všetko sme schopní zvládnuť aj za sťažených podmienok, a pritom so všetkou zodpovednosťou a so zmyslom pre povinnosť. Mnohí sme častokrát museli siahnuť na dno svojich síl, vynaložiť oveľa viac nasadenia a trpezlivosti, aby sme svoje pracovné, rodičovské či školské povinnosti zvládali čo najlepšie.

  Za našu školu môžem zo svojej pozície riaditeľky školy vyjadriť spokojnosť s tým, že sme to „dali“ aj napriek všeobecne známej aktuálnej situácii. A hoci sme zo 185 riadnych školských dní v tomto kalendárnom roku boli prezenčne v školských laviciach len 74 dní, (tie ostatné – presne 111 dní – sa odohrávali doma alebo v prázdnych triedach či kabinetoch za počítačmi), vyučovací proces prebiehal neustále aj dištančnou formou... Je ťažké hodnotiť jeho kvalitu, efektivitu jednotlivých hodín či percento zapamätaných vedomostí, ale naši žiaci boli vedení k tomu, aby boli naďalej zodpovední a aktívni a pracovali či už v priamej interakcii s vyučujúcim počas online – hodín, alebo formou samoštúdia na základe zaslaných materiálov, zadaných úloh a požiadaviek.

  Moje veľké poďakovanie patrí v tejto chvíli všetkým kolegom, obzvlášť pani profesorkám a pánom profesorom, všetkým aktívnym a svedomitým žiakom za vynaloženú prácu a úsilie a rodičom za vytvorenie vhodných podmienok pre dištančné vzdelávanie v domácom prostredí.

  Dovoľte mi poďakovať sa aj všetkým ostatným -  školám, firmám i jednotlivcom za spoluprácu v prospech našej školy a ochotu pomáhať nám riešiť nové a náročné úlohy. Osobitne ďakujem tým z vás, ktorým záleží na dobrej značke nášho gymnázia a školu počas celého roka nielen podporovali, ale aj hľadali riešenia v súvislosti s jej ďalšou budúcnosťou! Nedá mi nespomenúť vedenie BBSK, Odbor školstva BBSK a našich poslancov v zastupiteľstve, členov Rady školy pri GFŠ Nová Baňa ako aj Rodičovského združenia pri GFŠ Nová Baňa, vedenie a poslancov miest Nová Baňa i Žarnovica, sponzorom. Môžem s radosťou konštatovať, že sa nám spoločne podarilo urobiť dobré kroky na ceste k stabilizácii školy – otvoriť triedu prvákov a pritiahnuť žiakov z blízkeho aj zo vzdialenejšieho okolia, zmodernizovať školský dvor, zrealizovať ďalšie úpravy v interiéri školy, zamestnať školskú psychologičku, byť úspešní v projektoch, zapojiť sa do nových vzdelávacích programov a v neposlednom rade odprevadiť ďalších 30 úspešných absolventov školy. Neustále hľadáme ďalšie benefity školy, pričom tým najnovším bude v spolupráci s mestom Nová Baňa poskytovanie motivačných štipendií úspešným žiakom školy.

  Vážení rodičia, milí žiaci, milí priaznivci školy, želám vám v mene svojom i v mene všetkých zamestnancov Gymnázia Františka Švantnera v Novej Bani požehnané vianočné sviatky, radosť z prítomnosti ľudí, ktorých milujete, a hlavne dobré zdravie! Oddýchnite si a načerpajte nové sily. Z celého srdca si želám, aby sme v novom roku mali menej starostí a viac príležitostí na osobné stretnutia!

  S úctou                                                                                     PaedDr. Renáta Juhásová, riaditeľka školy

   

 • 18. 12. 2020

  Aktualizovali sme modul Sponzori školy

 • Návrat do škôl - pokyny

  Návrat do škôl - pokyny

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Ďakujeme vám za vyjadrenie sa k vašej účasti/neúčasti na plánovanom testovaní v súvislosti s návratom žiakov do školy po zimných prázdninách.

  Účasť na testovaní potvrdilo 86% žiakov a rodičov a všetci zamestnanci školy.

  O ďalších informáciách v súvislosti s otváraním škôl a plánovaným testovaním v novom roku vás budeme informovať prostredníctvom stránky školy na základe aktuálnych pokynov z MŠ V V a Š SR v zmysle priloženého dokumentu.                PaedDr. Renáta Juhásová, riaditeľka školy

 • Usmernenie k hodnoteniu a klasifikácii prospechu a správania žiakov stredných škôl za prvý polrok školského roka 2020/2021

  Usmernenie k hodnoteniu a klasifikácii prospechu a správania žiakov stredných škôl za prvý polrok školského roka 2020/2021

  Vážení rodičia, milí žiaci, v prílohe nájdete usmernenie k hodnoteniu a ku klasifikácii žiakov v takej podobe, ako nám bolo doručené z Odboru školstva Okresného úradu Banská Bystrica. 

                                       PaedDr. Renáta Juhásová, riaditeľka Gymnázia Františka Švantnera, Nová Baňa

 • Prosba o spoluprácu

  Prosba o spoluprácu

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  uvedomujeme si, že vás opätovne žiadame o vyjadrenie sa k vašej účasti/neúčasti na testovaní, ale naším záujmom je dňa 11. 1. 2021 začať v našej škole s riadnym vyučovacím procesom, preto oznamujeme nasledovné:

  dňa 8. 1. 2021 - v piatok sa v priestoroch našej školy (v časti šatne cez okná zvonku) uskutoční testovanie na Covid_19 mobilnou odberovou jednotkou a pracovníkmi spoločnosti MEDIFORM v nasledujúcom režime:

  09:00 - žiaci 3.A + 1 rodič - spolu 36

  10:00 - žiaci 2.A + 1 rodič - spolu 36

  11:00 - žiaci sexty + 1 rodič - spolu 36

  v čase od 12:00 do 12:30 PRESTÁVKA

  12:30 - 14:00 - žiaci 1.A + 1 rodič - spolu 54.

  V tejto chvíli vás preto obratom žiadame o potvrdenie účasti/neúčasti jedného rodiča a žiaka na danom testovaní! Údaje budú zbierať triedni učitelia.

  Pokiaľ sa, milí rodičia, neviete daného testovania zúčastniť, prosíme vás, aby ste zvážili možnosť testovania sa na Covid_19 na inom odbernom mieste s dátumom certifikátu od 4. 1. do 9. 1. 2021. 

  V pondelok 11. 1. 2021 sa každý žiak preukáže pred vstupom do školy certifikátom a kópiou certifikátu svojho rodiča (v telefóne).

  Našou jedinou snahou je otvoriť školu, preto prosíme o dôkladné vyhodnotenie našej iniciatívy a pozitívnu spätnú väzbu. Zároveň ďakujeme za spoluprácu!

  PaedDr. Renáta Juhásová, riaditeľka Gymnázia Františka Švantnera, Nová Baňa

 • Náš pestrý jazykový život

  Náš pestrý jazykový život

  Jednou z priorít našej školy je kvalitná výučba cudzích jazykov, ktorej nezabránilo ani zatvorenie škôl a chopili sme sa mnohých nových výziev, ktoré sme včlenili do jazykového vzdelávania.

  Žiaci majú v rámci týždňa zabezpečenú online výučbu v plnom rozsahu podľa svojho rozvrhu, na hodinách nemeckého jazyka, ale i popoludní možnosť "šprechovať" s nemeckou dobrovoľníčkou, pracujeme na projektoch, absolvujeme mnohé výzvy i webináre v cudzích jazykoch.

  Vďaka aktivite školy sme boli dokonca pozvaní zapojiť sa do spolupráce na výskumnom projekte o zručnostiach čítania študentov, učiacich sa ruský jazyk.

  Aj keď nám aktuálna situácia mnohé veci komplikuje, nestrácame optimizmus a ideme ďalej a napredujeme aj v učení cudzích jazykov v našej škole. K tomu určite dopomôže štedrá dotácia od Goetheho inštitútu, nášho partnera v programe Školy partneri budúcnosti, vďaka ktorej sa gymnazisti môžu tešiť na vynovenú učebňu nemeckého jazyka, novú techniku, modernú tabuľu i kvalitné učebnice nemeckého jazyka.

                                                                                                            vzdelávacia oblasť CUDZIE JAZYKY

   

 • STAŇ sa jedným z nás

  STAŇ sa jedným z nás

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  v školskom roku 2021/2022 otvárame jednu triedu štvorročného štúdia s počtom žiakov 28.

  Vzhľadom na to, že vás nemôžeme privítať na Dni otvorených dverí, ponúkame možnosť individuálneho stretnutia v našej škole, počas ktorého sa dozviete viac informácií o škole, jej činnosti a podmienkach štúdia.

  Našu školu môžete navštíviť v mesiaci DECEMBER každý pracovný deň v čase od 8:00 do 14:00 hod LEN na základe vopred dohodnutého termínu.

  Individuálne stretnutie si dohodnite telefonicky: 045/6857092 alebo 0905/942616.

  Stretnutie sa uskutoční za dodržiavania všetkých aktuálnych protiepidemiologických a hygienických opatrení! Aj napriek nepriaznivej situácii sa tešíme na stretnutie s vami!

  PaedDr. Renáta Juhásová, riaditeľka Gymnázia Františka Švantnera v Novej Bani

 • POĎAKOVANIE

  POĎAKOVANIE

  Zapojením sa do výzvy GESTO PRE MESTO sa naša škola usilovala o získanie finančného grantu s cieľom realizovať ďalšie práce na školskom dvore, žiaľ, prvé výsledky hovorili o tom, že sme neuspeli. Hodnotiaca komisia však rozhodla ináč - náš gymnaziálny projekt s názvom ZELENÝ ŠKOLSKÝ DVOR vyhráva a získava 1000 eur.

  Milí Novobančania, Žarnovičania, okolie, priatelia, všetci hlasujúci, ĎAKUJEME!

  Ďakujeme všetkým 2254 hlasujúcim a mnohým ďalším jednotlivcom za obrovské úsilie a úžasnú podporu a pomoc pri propagácii hlasovania. 

  Tešíme sa na realizáciu našich nápadov!                            PaedDr. Renáta Juhásová, riaditeľka GFŠ NB

 • 25. 11. 2020

  Aktualizovali sme modul Sponzori školy

 • Hlasujeme, milí priatelia školy...

  Hlasujeme, milí priatelia školy...

  Školský dvor sa nám podarilo vysadiť vďaka úspešnému grantu z Nadácie Volkswagen v spolupráci s naším absolventom p. Ing. M. Hupkom, pod odborným vedením našej absolventky p. Ing. M. Horniakovej, ale aj vďaka šikovným zamestnancom školy a v neposlednom rade, vďaka počasiu, ktoré prialo výsadbe aj počas prvých novembrových dní. Už teraz sa tešíme na prvé jarné kvietky a zelenú trávičku. No chýbajú nám ešte lavičky a altánok, preto neváhajte už ani chvíľu a hlasujte s nami na www.gestopremesto.sk/hlasovanie/ziar-nad-hronom. Svojím hlasom podporíte GFŠ Nová Baňa a našu snahu získať 1000 eur na ďalšiu realizáciu prác v rámci projektu ZELENÝ ŠKOLSKÝ DVOR. Ďakujeme, že hlasujete za svoje mesto, za svoju školu!

 • Das kleine Glück - workshop

  Das kleine Glück - workshop

  Rok 2020 nám veľa vecí neuľahčil a zmenil celý svet. Avšak my sme nestratili optimizmus a využili sme príležitosť zapojiť sa do filmovej súťaže od PASCH-u s témou ,,Das kleine Glück", ktorej výsledkom má byť náš vlastný krátky dokumentárny film. V rámci tejto súťaže sme mali možnosť zúčastniť sa šesťhodinového online workshopu v nemeckom jazyku. Vedúci workshopu bol Servet Ahmet Golbol, profesor na Univerzite Trier. Dozvedeli sme sa veľa užitočných informácií o tvorení dokumentárneho filmu a naučili sme sa, ako správne natáčať rozličné zábery, ako viesť interview, na čo si treba dávať pozor, i ako pracovať s editovacími programami. Záverom tejto jedinečnej a zaujímavej skúsenosti bola diskusia o našich nápadoch a o našom ďalšom pokračovaní v tvorbe vlastného dokumentu. Teraz nastal čas využiť všetko, čo nám workshop ponúkol a vytvoriť spoločný film, na čo sa veľmi tešíme.

  Helena Křápková, Zuzana Valentovičová (3.A)

 • 19. 11. 2020

  Aktualizovali sme modul Sponzori školy

 • 2% - ešte ste sa nerozhodli?

  2% - ešte ste sa nerozhodli?

  Ešte stále nás môžete podporiť a pomôcť nám skvalitňovať vzdelávací proces darovaním 2% - termín je výnimočne posunutý až do 30. 11.

  Tlačivá a podrobné informácie sú k dispozícii v záložke 2%.

  Údaje o prijímateľovi:

  IČO: 173196170658

  Právna forma: občianske združenie

  Obchodné meno: Rodičovské združenie pri Gymnáziu Fr. Švantnera so sídlom v Novej Bani

  Sídlo: Bernolákova 37/9, Nová Baňa, 968 01

  Za priazeň vám vopred ďakujeme.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Františka Švantnera
  Bernolákova 9, 968 01 Nová Baňa
 • +421 45 6857092, +421905942616

Fotogaléria