• 26. 9. 2021

  Aktualizovali sme modul Sponzori školy

 • Adaptácia pokračuje

  Adaptácia pokračuje

  Dnes sa naši študenti 1.ročníka zúčastnili druhej časti adaptačného kurzu vedeného školskou psychologičkou. V prvej časti sa zaoberali teóriou 8 druhov inteligencií podľa Gardnera a ich prepojením s preferovanými učebnými štýlmi. Následne si každý študent urobil test na zistenie vlastného zastúpenia jednotlivých inteligencií a graficky si znázornil svoje silné stránky i priestor na zlepšenie. Po diskusii k výsledkom testu sa bližšie spoznávali prostredníctvom hry Človečina. Posledná časť kurzu bola venovaná psychologickej hre „Mestečko Palermo“, ktorú si moderovali samotní študenti a v praxi si skúšali strategické myslenie, schopnosť presvedčiť skupinu i svoju neverbálnu komunikáciu. Veríme, že tento nevšedný deň bol pre študentov plný podnetov a zároveň posilnil vzájomné vzťahy v ich novom kolektíve. 

 • Tlačivo o bezpríznakovosti a samotestovanie - UPOZORNENIE

  Tlačivo o bezpríznakovosti a samotestovanie - UPOZORNENIE

  Upozorňujeme a prosíme rodičov a žiakov našej školy, aby nám pravidelne pred začiatkom nového pracovného týždňa (v nedeľu, resp. v pondelok ráno) zasielali potvrdenie o samotestovaní a tlačivo o bezpríznakovosti žiaka - najlepšie cez EDUPAGE.

  Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx

  Ďalšie samotestovacie sady dostanú žiaci v priebehu budúceho týždňa.

  ĎAKUJEME za spoluprácu pri zabezpečovaní bezpečného prostredia v našej škole!

 • Tentokrát sme chceli zvíťaziť

  Tentokrát sme chceli zvíťaziť

  ... a podarilo sa! Do 4. ročníka Štafetového polmaratónu žiakov stredných škôl v okrese Žarnovica sme postavili dve družstvá a do zápolenia s našimi žiakmi sa zapojili žiaci SOŠ Žarnovica, ktorí ani raz neodmietli naše pozvanie a stali sa už neoddeliteľnou súčasťou tohto športového podujatia v našom meste.

  Družstvo ELITE TEAM GFŠ Nová Baňa však od začiatku nasadilo vysoké tempo a prvú pozíciu si udržiavalo až do konca, keď dosiahlo rekord podujatia časom 1:33:42. Druhé miesto obsadili žiaci Strednej odbornej školy v Žarnovici a 3. miesto pripadlo ďalšiemu gymnaziálnemu družstvu – RUN FOR FUN TEAM.

  Naše poďakovanie patrí našim sponzorom  - Banskobystrickému samosprávnemu kraju a firme Šport Vojšín Nová Baňa, podnikom Cukráreň Alžbetka Nová Baňa, Pizza Kebab Nová Baňa a Šport bar Brehy za poskytnutie občerstvenia a partnerovi podujatia – mestu Nová Baňa za dohľad nad bezpečnosťou v okolí bežeckej trate. Podujatie svojou účasťou podporili aj p. primátor Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď a bývalý riaditeľ novobanského gymnázia PaedDr. Ján Juhás, ktorý vyžreboval spomedzi účastníkov Behu za gymnázium bežcov, ktorí v bohatej tombole získali pekné vecné ceny. O dobrú atmosféru sa postarali nielen p. Peter Rumanko, moderátor podujatia, a DJ Karči, ale aj príjemné slnečné počasie a naši skvelí žiaci, ktorí boli disciplinovaní a ohľaduplní vzhľadom na aktuálne opatrenia. Za organizáciu podujatia patrí poďakovanie všetkým zapojeným zamestnancom školy, obzvlášť Mgr. Erike Kopernickej.

  Športové podujatie sa uskutočnilo v rámci Európskeho týždňa športu, ktorý sa pravidelne koná v druhej polovici septembra a má za cieľ nabádať ľudí k zdravšiemu a aktívnejšiemu životnému štýlu. 

 • Slávnostné otvorenie výstavy

  Slávnostné otvorenie výstavy

  Dňa 22.9. 2021 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie výstavy, ktorá vznikla v rámci spolupráce s Rusko - slovenskou spoločnosťou v zastúpení p. Sklenku a p. Šipikala zo Žiaru nad Hronom.

  Výstava pozostáva z dvoch častí: 1. časť Od Stalingradu do Bratislavy a 2. časť Holokaust: likvidácia, oslobodenie, záchrana a jej otvorenie svojou účasťou podporili p. primátor Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, členovia Zväzu protifašistických bojovníkov, p. Ing. Uhrecký a p. Búryová, p. riaditeľka Pohronského múzea Mgr. Katarína Konečná a p. riaditeľka ZUŠ Mgr. Marta Urdová. 

  Na hodinách dejepisu sa žiaci jednotlivých tried oboznámia s problematikou zobrazenou na výstavných baneroch a vďaka výkladu p. prof. Mgr. Feldsama bližšie spoznajú vybrané udalosti 2. svetovej vojny, ktoré pre nás zostávajú mementom aj do budúcnosti. 

  V prípade, že máte záujem navštíviť našu výstavu, ktorá potrvá do 6.10.2021, kontaktujte nás na telefónnom čísle: 0905942616. 

 • Novobanské špacírky "došpacírovali" už aj k nám, do našej školskej knižnice

  Novobanské špacírky "došpacírovali" už aj k nám, do našej školskej knižnice

  Ďakujeme autorkám publikácie, p. riaditeľke Mgr. Kataríne Konečnej a Mgr. Kataríne Stredákovej, za osobné odovzdanie v našej škole a želáme novučičkej knihe veľa čitateľov.

 • Sládkovičova Radvaň

  Sládkovičova Radvaň

  V sále Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici sa 21. 9. uskutočnila krajská prehliadka v umeleckom prednese Sládkovičova Radvaň. Vo IV. kategórii sa predstavili aj dve naše recitátorky - Sára Polnišerová (septima) v poézii a Agáta Abrahámová (III.A) v próze. Obe si odniesli čestné uznanie a z hodnotiaceho seminára aj cenné postrehy poroty k svojim prednesom.

  Ďakujeme im za účasť a blahoželáme!

 • Predstavujeme vám ďalšiu dobrovoľníčku z Nemecka... Clara, vitaj medzi nami!

  Predstavujeme vám ďalšiu dobrovoľníčku z Nemecka... Clara, vitaj medzi nami!

  Hallo, ich bin Clara und komme aus Röderaue, Sachsen, Deutschland. Von September 2021 bis August 2022 werde ich für das Goethe Institut als Kulturweit-Freiwillige im Gymnázium Františka Švantnera arbeiten. Ich habe selbst erst mein Abitur im Juli abgeschlossen und lege jetzt, vor meinem Studium, ein Freiwilliges Soziales Jahr ein. 

  Im Gymnasium werde ich Frau Juhásová und Herrn Mádel im Deutschunterricht und bei der Prüfungsvorbereitung unterstützen. Da ich selber Englisch und Französisch spreche und auch in beiden Sprachen eine Prüfung absolviert habe, sind mir die Probleme, die beim Erlernen einer Fremdsprache automatisch einhergehen, bekannt. Ich möchte gerne den Schülern mein Heimatland näher bringen und sie für den Deutsch-Unterricht motivieren. Ich freue mich sehr auf die gemeinsame Zeit, darauf slowakisch zu lernen und die Slowakei zu entdecken!

  Ahoj, volám sa Clara a pochádzam z obce Röderaue, ktorá leží v Nemecku, v Spolkovej republike Sasko. Od septembra 2021 do augusta 2022 budem ako dobrovoľníčka Goetheho inštitútu pracovať v Gymnáziu Františka Švantnera. Len teraz v júli som zložila maturitné skúšky a skôr než začnem študovať na vysokej škole, absolvujem dobrovoľnícku činnosť.

  V gymnáziu budem spolupracovať s učiteľmi nemeckého jazyka - s p. Juhásovou a s p. Mádelom a pomáhať im na vyučovaní či pri príprave žiakov na jazykové skúšky. Keďže hovorím anglicky a francúzsky a v oboch jazykoch som absolvovala skúšky, uvedomujem si, aké problémy sa pri učení cudzieho jazyka môžu vyskytnúť. Žiakom by som chcela bližšie priblížiť moju krajinu a motivovať ich, aby sa učili nemecký jazyk. Teším sa na spoločne strávený čas, na štúdium slovenského jazyka a na to, že bližšie spoznám Slovensko!

 • Erasmus „Depression Can Not Be Barrier For Youth''

  Erasmus „Depression Can Not Be Barrier For Youth''

  Timotej Kokoška, žiak 4.A, informuje o svojom prázdninovom projekte Erasmus „Depresia nemôže byť bariérou pre mladých'':

  Predposledný týždeň prázdnin som sa zúčastnil na projekte Erasmus v Banskej Belej. S dvomi kamarátmi sme si povedali, že by to mohla byť obohacujúca skúsenosť pre našu budúcnosť a že získané schopnosti v oblasti depresie sa nám môžu zísť prakticky v každodennom živote.

  Projekt Erasmus je veľmi výhodná forma edukácie a kultúrneho obohacovania, keďže sa na ňom stretnú ľudia z rozličných kútov Európy a môžu rozvíjať svoje schopnosti v anglickom jazyku.

  Rozmach depresie hlavne u mladých sa stáva v posledných rokoch veľkým problémom. Slabé sociálne skúsenosti a veľký čas strávený na chladných anonymných sociálnych sieťach môžu spôsobiť postupné upadnutie do samoty. Keďže človek je tvor spoločenský a potrebuje pre svoj život kontakt a ľudí, s ktorými môže komunikovať otvorene o svojich problémoch, je pre neho veľmi ľahké vo svete plnom nástrah cítiť sa sám. Na projekte sme si prehlbovali naše „social skills'' a takpovediac sme si do detailov rozoberali životné situácie, ktoré môžu nastať. Tieto situácie sme sa snažili riešiť, zdieľali sme naše poznatky o danej problematike a otvorene sme komunikovali takmer o všetkom. Stretli sme veľa zaujímavých ľudí s rôznymi pohľadmi na svet a projekt každému z nás toho určite veľa dal.               

 • Kurz English Week opäť na GFŠ, americký lektor Ray Sikorski opäť medzi našimi študentmi

  Kurz English Week opäť na GFŠ, americký lektor Ray Sikorski opäť medzi našimi študentmi

  Tentokrát strávil 4 dni s II. A, ktorá sa rozdelila na 2 skupiny, aby sa mohli za deň vystriedať všetci študenti v dvoch 3-hodinových blokoch. Tri vyučovacie hodiny „spíkovali“ s Ray-om a tri vyučovacie hodiny sa učili „bežné“ predmety podľa upraveného rozvrhu. Naša škola vytvára žiakom aj takéto príležitosti využívať cudzie jazyky a zlepšovať sa, pretože ak chceli niečo povedať, naozaj sa nedalo inak, len po anglicky. ĎAKUJEME!

 • DofE na GFŠ - rozhovor s koordinátorkou

  DofE na GFŠ - rozhovor s koordinátorkou

  Prevzaté z - Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu Slovensko

  Aj tento týždeň pokračujeme v predstavovaní šikovných učiteľov zapojených do DofE! Dnes sa presúvame do Banskobystrický kraj, konkrétne na Gymnázium Františka Švantnera v Novej Bani, kde pôsobí vedúca a koordinátorka Andrea Budinská.

  AKÚ ROLU V DofE NA ŠKOLE ZASTÁVATE?

  Účinkujem vo všetkých rolách. Som koordinátorka, vedúca, expedičáčka aj hodnotiteľka. Je to všestranná aktivita, ale mám rada nadhľad, ktorý mi dáva. Už od začiatku som vďaka tomu poznala všetky strany programu DofE a rýchlejšie som pochopila, o čo v ňom ide.

  VIEME, ŽE PRINIESŤ DofE NA ŠKOLU BOLA VAŠA INICIATÍVA. ČO VÁS NA TOMTO PROGRAME ZAUJALO?

  Všestrannosť a pestrosť aktivít. Keď som bola študentkou, taktiež som sa zapájala do všetkých oblastí, ktoré DofE ponúka, ale z vlastnej iniciatívy. Preto mi DofE prišlo veľmi blízke, a keď nám na školu prišiel informačný email, chytila som sa šance priniesť program na školu. V dnešnom svete sa síce zdá, že možností pre mladých ľudí je veľa, ale v skutočnosti sú často tlačení len do určitých koľají. DofE im pripomína, že možnosti sú rôzne a nemusia sa zameriavať len na jednu cestu.

  ČO MÁTE NA DofE NAJRADŠEJ?

  Páči sa mi, že sa u nás do DofE zapájajú nielen výborní študenti, ale aj tí, ktorí sú menej akademicky zameraní. Je to veľmi dobré, keďže samotné DofE stavia na tom, že je úplne pre všetkých, nie iba pre najlepších študentov.

  NA AKÉ PRÍBEHY DOFÁKOV Z VAŠEJ ŠKOLY STE HRDÁ?

  Mali sme študenta, ktorý chcel zabehnúť polmaratón. Ako dieťa behával, ale aj keď na to mal predpoklady, s behom skončil. DofE ho inšpirovalo, aby dal behu druhú šancu, takže začal znovu trénovať. Nakoniec úspešne dokončil polmaratón tým, že zabehol 22-krát okruh okolo jazera. Na rozum mi prichádzajú ešte dvaja chlapci, ktorí vyčistili park pri ich sídlisku, a počas pandémie sa z tohto miesta stalo útočisko a miesto na oddych pre mladých.

  Máš medzi 14-24 rokov a chceš spestriť svoje dni novými zážitkami? Prihlás sa do DofE na www.zapojsa.dofe.sk!

 • Septembrové novinky na GFŠ

  Septembrové novinky na GFŠ

  Buď v obraze

  a odoberaj newsletter...

  stačí sa prihlásiť...

 • Konzultačné hodiny pedagogických a odborných zamestnancov pre žiakov a rodičov

  Konzultačné hodiny pedagogických a odborných zamestnancov pre žiakov a rodičov

  Aktualizovali sme modul KONZULTAČNÉ HODINY v časti VIAC - o škole.

  Milí žiaci, vážení rodičia!

  Pokiaľ máte záujem o stretnutie s jednotlivými zamestnancami školy, PROSÍME DOHODNÚŤ SI KONZULTÁCIE VOPRED na základe uvedených termínov! Tešíme sa na stretnutie s vami!

 • Opäť pripravujeme vydávanie newslettera

  Opäť pripravujeme vydávanie newslettera

  Milí záujemcovia o odoberanie noviniek z našej školy!

  Pokiaľ máte záujem o automatické zasielanie newslettera do svojich mailových schránok, prosíme o vyplnenie formulára v časti NEWSLETTER.

  Odoslaním emailového kontaktu dotknutá osoba súhlasí so zasielaním noviniek. Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov dotknutej osoby sú dostupné v časti Ochrana osobných údajov: https://gfsnbana.edupage.org/text20/Po potvrdení formulára vám bude doručený potvrdzujúci e-mail s odkazom, ktorým potvrdíte odoberanie aktuálnych noviniek o dianí v našej škole e-mailom.

  Ďakujeme, že nás sledujete!

 • Školský semafor 2021/2022

  Školský semafor 2021/2022

  Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.

  Ministerstvo nebude plošne zatvárať školy, zatvárať sa budú v  prípade potreby len jednotlivé triedy, ktoré prejdú na dištančnú výučbu.

  Na nástup do školy už nebude potrebný test.

  Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

  Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

  Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

  ŠKOLSKÝ SEMAFOR | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)

   

 • Oceňovanie zamestnancov BBSK

  Oceňovanie zamestnancov BBSK

  Pri príležitosti odchodu do dôchodku si ocenenie za celoživotnú prácu v školstve prevzala dňa 7. 9. 2021 v priestoroch radnice v Banskej Bystrici z rúk podpredsedu BBSK O. Luntera Mgr. Alena Paštrnáková.

 • V prevádzke nový školský bufet

  OTVORILI sme nový školský bufet, ktorý je k dispozícii každý školský deň od 7:00 do 13:30 hod. V ponuke chutné pečivo, bagety, mliečne výrobky, teplé i studené nápoje a mnohé iné dobroty.

 • POZVÁNKA

 • Adaptačný kurz

  Adaptačný kurz

  Noví študenti 1.ročníka Gymnázia Františka Švantnera absolvovali v piatok 3.9.2021 adaptačný kurz vedený našou školskou psychologičkou, Mgr. Adrianou Gregorovou.  Prvá časť kurzu bola zameraná na vzájomné spoznanie sa študentov a preskúmanie, s akými očakávaniami do našej školy prišli.  Študenti sa najviac zhodli v tom, že od štúdia v gymnáziu očakávajú prípravu na vysokú školu, rozšírenie vedomostí, rodinný prístup, získanie nových skúseností a taktiež nových kamarátov. Cieľom stretnutia bolo hlavne posilniť u žiakov komunikačné zručnosti a podporiť novovznikajúcu skupinovú dynamiku. Adaptačného kurzu sa zúčastnilo 24 študentov, ktorí sa vďaka nemu mohli lepšie spoznať, rozvíjať sa zážitkovou formou a stráviť školský deň netradičným spôsobom.

 • Začal sa nový školský rok 2021/22...

  Začal sa nový školský rok 2021/22...

  ... a my začíname písať ďalšiu kapitolu v histórii Gymnázia Františka Švantnera.

                Kým žiaci oddychovali, v škole sa celé leto pracovalo – prebehli posledné úpravy na našom zelenom školskom dvore, kde sa tešíme z rozkvitnutej zelene, dokončeného altánku a osadených vyvýšených záhonov. K novinkám patrí aj lezecká stena, ktorá poteší najmä nadšencov adrenalínových športov. Na zrenovovanom múre je 5 lezeckých stien rôznej obtiažnosti. Súčasťou novinky je aj doplnenie kabinetu TV o lezecký výstroj.V rámci interiéru školy sme počas leta vybudovali ucelené oddelenie prírodných vied, s moderným fyzikálno – chemickým laboratóriom. Upravili sme skladové priestory na chemické a fyzikálne pomôcky a  zútulnili učebňu prírodných vied.V týchto priestoroch, ale aj v ostatných učebniach sa nám podarilo zrealizovať nové inštalácie na internet, pripraviť ďalšiu modernú kmeňovú triedu a zútulniť relaxačné priestory pre našich žiakov vrátane novej ponuky školského bufetu. Záverečnou bodkou za tohtoročnými rekonštrukčnými prácami bude jesenná výmena okien v podkrovných priestoroch školy.

  Za finančnú dotáciu ďakujeme Banskobystrickému samosprávnemu kraju a všetkým firmám a jednotlivcom, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii úprav v našom gymnáziu.

              Milí pedagógovia, milí žiaci, milí rodičia, želám vám všetkým úspešný školský rok, nech náš nový školský príbeh píše pero múdrosti s náplňou skúseností a túžby po poznaní.

                                                                                                          PaedDr. Renáta Juhásová, riaditeľka školy

strana:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Františka Švantnera
  Bernolákova 9, 968 01 Nová Baňa
 • +421 45 6857092, +421905942616

Fotogaléria