Obchodná verejná súťaž

VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

Riaditeľka Gymnázia Františka Švantnera v Novej Bani podľa ustanovení § 281 až 288 Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb.) v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s platnými Zásadami hospodárenia s majetkom Banskobystrického samosprávneho kraja

 

v y h l a s u j e

obchodnú verejnú  súťaž

 

o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov. Bližšie informácie a formulár prihlášky sú v priložených súboroch

Vyhlasenie_obchodnej_verejnej_sutaze_na_prenajom_nebytovych_priestorov.pdf

Formular_prihlasky_nebytove_priestory_12021.doc

 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Františka Švantnera
    Bernolákova 9, 968 01 Nová Baňa
  • +421 45 6857092, +421905942616

Fotogaléria