Kalendár aktivít

- školský rok 2020/2021

- pravidelné organizovanie podujatí pre žiakov, učiteľov, rodičov a širokú verejnosť s cieľom propagácie školy, ktoré budú tematicky zamerané:

  • 24. september: bežecké podujatie
  • október: 70. výročie úmrtia Františka Švantnera
  • 16. november: aktivity súvisiace s Dňom študentstva: workshopy, imatrikulácie
  • december: DOD
  • a ďalšie – počas celého šk. roka 2020/21:

- účelové cvičenia - jeseň č. 1, 3 – september 2020 (sexta, I.A, II. A)

                              - jar č. 2, 4 – máj 2021

- English Week, Európsky deň jazykov, september 2020

- Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice, 28.10.2020

- Noc svetlonosov / noc v škole, október 2020

- stáže vo firmách

- Deň otvorených dverí, december 2020

- imatrikulačný večierok – I.A, október/november 2020

- Týždeň vedy, november 2020

- pedagogická rada, 16. november 2020

- účasť na prezentácii školy Stredoškolák v Žiari nad Hronom, november 2020 a podobných podujatí v okrese Žarnovica

- pedagogická rada, 27. január 2021

- lyžiarsky výcvik, február 2021

- Deň vody, marec 2021

- Deň učiteľov, marec 2021

- Deň narcisov, apríl 2021

- pedagogická rada, 15. apríl 2021

- zdokonaľovací plavecký výcvik – I.A, jar 2021

- Kurz OŽAZ – III.A, máj 2020

- predmetové súťaže a olympiády, september 2020 – jún 2021

- športové súťaže podľa kalendára SASŠ a pravidelné turnaje, september 2020 – jún 2021

- divadelné predstavenia, exkurzie, prednášky a besedy, september 2020 – jún 2021

- koncoročné triedne výlety, jún 2021

- klasifikačná porada, 24. jún 2021

- záver školského roka, 30. jún 2021

 

 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Františka Švantnera
    Bernolákova 9, 968 01 Nová Baňa
  • +421 45 6857092, +421905942616

Fotogaléria