Kritériá prijímacieho konania Testy na prijímacie skúšky Konečné poradie

 

Vážení rodičia, milí záujemcovia o štúdium

v Gymnáziu Františka Švantnera Nová Baňa,

v školskom roku 2021/2022 otvárame jednu triedu s počtom žiakov 28:

 

štvorročné štúdium – študijný odbor 7902J gymnázium.

Štúdium je určené žiakom, ktorí ukončili 9. ročník ZŠ.

2. kolo prijímacieho konania

Nevyšlo ti prvé kolo prijímacieho konania podľa tvojich predstáv? Skús to znova a STAŇ SA JEDNÝM Z NÁS!

Riaditeľka Gymnázia Františka Švantnera oznamuje, že v rámci prebiehajúceho prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročného štúdia pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční 2. kolo prijímacích skúšok.

Počet voľných miest - 6.

Termín doručenia prihlášok pre 2. kolo je do 11. júna 2021.

Prihlášky je potrebné doručiť prostredníctvom edupage.org, osobne, poštou na adresu školy alebo mailom na adresu gfs@gfsnbana.edu.sk.

Kritériá na prijatie sú zverejnené na stránke školy: https://gfsnbana.edupage.org/text3/

Ďalšie informácie radi poskytneme osobne, na telefónnom čísle 0905942616 alebo mailom na adrese renatajuhasova@yahoo.com.

PaedDr. Renáta Juhásová, riaditeľka školy

 

Kriteria_prijimacieho_konania_20212022.pdf

Odvolanie_vzor.docx

DOTAZNIK_2021.docx

Zavazne_potvrdenie_o_nastupeni_na_studium_GFS_NB.docx

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Františka Švantnera
    Bernolákova 9, 968 01 Nová Baňa
  • +421 45 6857092, +421905942616

Fotogaléria