Výchovný a kariérový poradca Hlavné ciele činnosti VP Základné informácie o VŠ Úspešnosť absolventov GFŠ Užitočné www stránky Integrácia žiakov so ŠVVP Prihlášky na VŠ v SR a ČR Voliteľné predmety - ponukové listy Vysoké školy - informácie o štúdiu, pozvánky

Výchovný a kariérový poradca

Mgr. Darina Bušková

Aprobácia: matematika - biológia

Kontakt: 045/6857092

E-mail: darina.buskova@centrum.sk

Konzultačné hodiny: štvrtok 12.30 – 14.30

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Františka Švantnera
    Bernolákova 9, 968 01 Nová Baňa
  • +421 45 6857092, +421905942616

Fotogaléria